ROAD TITANIUM DISC BRAKE FRAME

Nevi_019 disco low 2

WEIGHT KGS. 7.60